Jak pracujemy na co dzień

bg sds

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako placówka pobytu dziennego, podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich integracji. Integracja uczestników zajęć. Integracja rozumiana jako przebudowa wiedzy o sobie i swoich możliwościach, traktowanej jako baza dla rozbudowania pozytywnej i realistycznej wiary w siebie, będąca podstawą dla określenia możliwych do osiągnięcia celów i planów życiowych, w dążeniu do pełnego życia społecznego i duchowego.

Proponowane w ramach indywidualnych lub zespołowych zajęć usługi specjalistyczne, obejmują w szczególności: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne oraz inne formy postępowania dostosowane do szczególnych potrzeb osób kierowanych do placówki, wynikających z istoty ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Na terenie naszej placówki funkcjonuje pięć pracowni socjoterapeutycznych, w obrębie których realizowane są codzienne treningi i różnego rodzaju terapie. Każda z tych pracowni, posiada wypracowany wspólnie przez uczestników i terapeutę prowadzącego niepowtarzalny charakter, dzięki któremu możemy wyróżnić: pracownię kulinarną, gdzie uczestnicy nie tylko z tej pracowni, oczywiście przy zachowaniu przepisów BHP zdobywają umiejętności z zakresu przygotowywania prostych potraw, obsługi urządzeń AGD, itp., pracownię rękodzieła, w której zdaniem osób uczestniczących jednymi z bardziej wciągających, ale też czasochłonnych są zajęcia z decoupage, nietuzinkowej techniki zdobniczej, itp. Kolejne pracownie, w których proponujemy naszym uczestnikom ciekawe zajęcia to pracownia plastyczna, wypracowująca wśród uczestników cierpliwość i zdolności manualne niezbędne między innymi do wykonania filcowanych przedmiotów, które zwłaszcza te podarowane drugiej osobie wywołają uśmiech na niejednej twarzy, pracownia dekoratorska, umożliwiającą każdemu nabycie umiejętności niezbędnych do przekształcenia rzeczy codziennych i niepozornych w wyjątkowe i pełne uroku przedmioty oraz pracownia ludoterapii, gdzie uczestnicy mogą doskonalić swoją biegłość np. w grach stolikowych, nierzadko zdobywając nagrody w rozgrywanych turniejach sportowych. Proponowana uczestnikom zajęć codzienna wspólna praca w niewielkich grupach terapeutycznych bez wątpienia sprzyja integracji całej społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uczestnicy codziennych zajęć w ŚDS mają możliwość skorzystania z indywidualnych i/lub grupowych zajęć prowadzonych przez psychologa zatrudnionego w naszej placówce:

Terapia indywidualna. Spotkania na których omawiane są różne problemy dotyczące sfery psychicznej. Mają one na celu pomóc w zrozumieniu przez klienta jego świata wewnętrznego, na badaniu jego problemów emocjonalnych i wprowadzaniu zmian w różnych obszarach jego życia. To czas gdzie klient ma możliwość głębszego poznania samego siebie – potrzeb, mechanizmów – które nim kierują oraz wytężonej pracy nad przejęciem kontroli nad tymi mechanizmami. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie klientowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie on wykazuje. Jeśli chcesz uporządkować swoje życie prywatne, rodzinne, zadbać o siebie, odszukać swoje miejsce w życiu, poszukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania – PRZYJDŹ i zostań uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wsparciem dla klienta jest już sama świadomość, że jest osoba do której mogą zwrócić się o pomoc.

Praca w grupie. Zajęcia grupowe integrują naszą społeczność. W przyjaznej i miłej atmosferze doskonalimy najpotrzebniejsze umiejętności. Treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych prowadzone obecnie są w dwóch grupach. To daje znaczne poczucie bezpieczeństwa i intymności oraz pozwala na większą otwartość. Podczas treningów uczestnicy doskonalą i rozwijają następujące umiejętności:

  • spostrzegania i rozumienia innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi,
  • komunikowania się (wyrażania myśli i uczuć, uważnego słuchania ze zrozumieniem, itd.)
  • rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich,
  • udzielania i przyjmowania wsparcia psychologicznego,
  • uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

Podczas spotkań uczestnicy mogą podzielić się wszystkimi trudnymi doświadczeniami życiowymi i związanymi z nimi uczuciami. To czas, gdzie można czerpać z doświadczeń życiowych innych osób, a w trudnych dla siebie chwilach uzyskać od nich pomoc i wsparcie. To również czas, gdzie można się przekonać, że inni mają podobne przeżycia i doświadczenia, co zmniejsza poczucie wyobcowania. Ponadto proponujemy zajęcia relaksacyjne, czyli treningi relaksacyjne, zajęcia z wykorzystaniem muzyki, których celem jest odprężenie psychiczne i rozluźnienie. Udział w tego typu zajęciach przyczynia się do zmniejszenia napięcia psychicznego i fizycznego oraz poprawy samopoczucia. Dobrze przyjmowane są również zajęcia edukacyjne -  psychoedukacja. Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez uczestnika własnego stanu zdrowia psychicznego. Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą by zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49