Rada Mieszkańców

bg dps

Organem, który w naszym Domu jest odpowiedzią na naturalną dla wszystkich potrzebę posiadania wpływu na to, co nas bezpośrednio dotyczy jest Rada Mieszkańców. Spełnia ona jednocześnie rolę doskonałego narzędzia pozwalającego na skuteczną naukę samorządności i odpowiedzialności, z jednej strony wymaga zaangażowania, ale  i daje satysfakcję tym, którzy podejmując się pewnych inicjatyw, realizują je zwykle ku ogólnemu zadowoleniu swoich koleżanek i kolegów.  Rada Mieszkańców jest organem wewnętrznym społeczności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i reprezentuje jej interesy. Członkami Rady Mieszkańców mogą być wyłącznie mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Najświętsze Serce Jezusa”. Rada Mieszkańców wybierana jest co cztery lata. Członkowie Rady Mieszkańców zostają wybrani spośród wszystkich mieszkańców: po jednym z każdej grupy. W każdej z grup typowani są przedstawiciele – kandydaci do reprezentowania mieszkańców w domowym samorządzie. Zdarza się, że kilka osób z jednej grupy chce się zaangażować w działalność Rady. W takiej sytuacji w grupach przeprowadzone jest głosowanie. Zdarza się również, że kandydat proponowany przez grupę jest dość oporny i mimo, że popierany przez swoich kolegów czy koleżanki nie bardzo garnie się do społecznej działalności. Ważne jest żeby wszyscy kandydaci i wybrani przedstawiciele Rady Mieszkańców wyrazili pełną akceptację wobec dokonanego przez współmieszkańców wyboru oraz chęć do pracy w Radzie Mieszkańców. Wobec takiej zgody zostaje ona powołana.

Do zadań Rady Mieszkańców należy: reprezentowanie interesów mieszkańców DPS, pomoc dyrekcji w kształtowaniu właściwych relacji wzajemnych pomiędzy mieszkańcami jak również pomiędzy mieszkańcami a personelem, zgłaszanie propozycji w sprawie organizowania czasu wolnego wychowankom, zakresu prowadzonej terapii zajęciowej, harmonogramu dnia, dbałość o czystość i estetykę wnętrz jak również właściwe korzystanie ze sprzętów domowych, przedstawianie opinii mieszkańców o jakości i ilości jedzenia, otaczanie opieką nowych mieszkańców w celu złagodzenia stresu adaptacyjnego, zgłaszanie uwag i wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania DPS. 

W procedurze dotyczacej funkcjonowania Rady Mieszkańców widnieje zapis, który umożliwia wybór przewodniczącego  i jego zastępcy spośród członków Rady Mieszkańców, jednak w sytuacji braku takiej możliwości dopuszcza się przyjęcie traktowania wszystkich członków rady jako równorzędnych partnerów.

Zebrania wytyczające kierunki działania Rady Mieszkańców odbywać się powinny minimum raz w roku. Częstsze zebrania mogą odbywać się w razie potrzeby na wniosek członków Rady lub dyrekcji. Każdy z członków Rady ma możliwość kontaktowania się z dyrekcją w sprawach dotyczących mieszkańców i funkcjonowania Domu zawsze, po wcześniejszym umówieniu, również poza godzinami przyjmowania stron.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49