Grupa wsparcia

bg sds

Grupa Wsparcia - to systematyczne spotkania integracyjne, otwarte przede wszystkim dla byłych i obecnych uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, ale także dla osób zainteresowanych, zwłaszcza z ich rodzin i kręgu osób im bliskich.

Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się cyklicznie, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Podczas tych comiesięcznych spotkań, prowadzone są luźne rozmowy i dyskusje, mające na celu dzielenie się spostrzeżeniami i problemami odnoszącymi się do uczestników.

Efektem wymiany doświadczeń jest świadczenie sobie pomocy różnego rodzaju, począwszy od udzielenia pożytecznych informacji do empatycznego zrozumienia i nawiązywania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.

Przynależność do Grupy Wsparcia pomaga uczestnikom zwalczać własną bezradność, zwiększa ich świadomość na swój własny temat, dążeń, celów życia, a także umożliwia pozyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, często zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49