Nasze działania

bg halembianka

 

 

W ramach całorocznej działalności Klubu organizujemy szereg imprez sportowych o randze Regionalnej taki jak :

- Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Rudzie Śląskiej
- Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Rudzie Śląskiej
- Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej Olimpiad Specjalnych w Rudzie Śląskiej
- Lokalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Rudzie Śląskiej

 

Współorganizujemy m.in.:
- Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych (wraz z KOS ”Łukaszki”)

- Regionalny Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych (wraz z KOS „Promyk”)
- Regionalny Mityng w Narciarstwie Biegowym Olimpiad Specjalnych (wraz z KOS „Promyk”)
- Zawody o Randze Ogólnopolskiej.

 

Nasi sportowcy korzystają z szeregu zajęć i programów dodatkowych które dają możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy oraz wsparcia ze strony trenerów i rodziców. Jako najważniejsze trzeba zauważyć:

- udział w obozach sportowych letnich oraz zimowych,

- udział w spływach kajakowych

- udział w programach specjalnych:

 

Program MATP Olimpiad Specjalnych - Program Treningu Aktywności Motorycznej MATP ma charakter rehabilitacyjno -treningowy. Jest on skierowany do tych szczególnie wrażliwych osób, które nie mogą brać udziału w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych ze względu na współistniejącą z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawnością fizyczną o bardzo szerokim zakresie.

Program Rodzinny w Oddziale Regionalnym Śląskie to szansa dla każdego człowieka, który ma związki rodzinne z zawodnikiem Olimpiad Specjalnych. W naszym programie uczestniczą nie tylko rodzice ojciec i matka, ale także rodzeństwo bracia i siostry oraz dalsi krewni kuzyni, dziadkowie, ciocie i wujkowie, ale także jest tu miejsce dla sąsiadów i innych przyjaciół zawodników Olimpiad Specjalnych. Działamy w Komisjach Rodzinnych przy Sekcjach Terenowych Olimpiad Specjalnych. Dzięki przychylności i współpracy z Dyrektorem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie Darkiem Woszem odbywamy  regionalne szkolenie Programu Rodzinnego. Podczas jednego z nich powołaliśmy Regionalną Komisję Rodzinną. Wybraliśmy Koordynatora Regionalnej Komisji Rodzinnej oraz z uwagi na rozległość naszego oddziału trzech koordynatorów pomocniczych w różnych Sekcjach Terenowych.

Program FUNfitness (Zdrowi Sportowcy) - został wdrożony w Polsce w 2004 roku. Osoby koordynujące program są członkami Oddziału Śląskiego.  Dzięki współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz firmą TECHNOMEX z Gliwic od 2005 roku  w ramach programu wykonywane są badania przesiewowe zawodników Olimpiad Specjalnych
na zawodach sportowych szczebla regionalnego i ogólnopolskiego. Celem badań jest sprawdzenie i ocena: gibkości, zakresu ruchomości, siły mięśniowej, równowagi, postawy ciała, wydolności aerobowej. W 2009 roku do realizacji Programu Healthy Athletes dołączyli także informatycy z Oddziału Śląskiego. Do tej pory odbyło się 12 edycji programu w ramach zawodów ogólnopolskich w różnych dyscyplinach sportowych na terenie całego kraju.

 

Naszą działalność wspierają licznie wolontariusze - uczniowie, studenci i inni. Wszystkim, za każdy gest życzliwości i poświęcony czas, serdecznie dziękujemy.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49