Aktualności i Kronika

bg wtz

zajawka wystawa bisWystawę przedstawiającą śląskie i zagłębiowskie początki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaplanowano do połowy lutego. Grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy jak również część uczestników naszego warsztatu postanowiła to wykorzystać i odwiedzić raz jeszcze galerię przy Hlonda 29. Trochę zostali do tego zachęceni przez swoich kolegów, którzy mieli okazję być na wernisażu w styczniu, a trochę przez pana Michała, który profesjonalnie przygotowuje materiały ukazujące działalność katowickiej Caritas, i który dostrzegł tu ciekawy materiał do nakręcenia i zasugerował przy okazji chęć swojego udziału… Nie było też problemu z umówieniem się z kustoszem wystawy – panem Jerzym Kasperkiem i Zygmuntem Siemianowskim, który chętnie dzieli się z młodym pokoleniem swoimi wspomnieniami z tamtych czasów. Obydwaj panowie są członkami Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, obydwaj doświadczyli internowania i prześladowań, obydwaj drżeli wówczas o życie własne i swoich bliskich.

Obydwaj mają świadomość, że ich postawa wówczas była konieczna, tak jak tysięcy innych osób, które było stać położyć na szali walki o wolność swoje życie i zdrowie. Uczestniczący w spotkaniu z zainteresowaniem wysłuchali wspomnień pana Zygmunta, który przywiózł ze sobą wiele materiałów jakie świadczą o prawdziwości jego słów. Pan Jerzy mówił niewiele, ale widać było, że też mógłby wiele opowiedzieć. Wdzięczni obydwu naszym przewodnikom, którzy oprowadzali nas tego dnia po kartach historii, pani Agnieszcze, która gościła nas w galerii „Czapla”, jak i panu Michałowi, który dotrzymał słowa, przyjechał i nakręcił materiał, który, mamy nadzieję, przyczyni się do tego, że wspomnienia bohaterów naszego spotkania dotrą do jeszcze większej grupy odbiorców.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49