Aktualności i Kronika

bg wtz

zajawka konferencjaTo prowokujące do dyskusji, a przynajmniej do głębszej refleksji pytanie zostało zadane w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu podczas konferencji naukowej „Samaritanus bonus. Ile służby jest w ochronie zdrowia?”. Organizatorami konferencji były: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz Stowarzyszenie Apostolstwo Chorych. Spotkanie zorganizowane z okazji 32 Światowego Dnia Chorego było okazją do namysłu i wymiany doświadczeń w zakresie duchowego wymiaru ochrony zdrowia, zwłaszcza w relacji pacjent-lekarz. Zaproszenie było otwarte i skierowane do wszystkich zainteresowanych duchowym wymiarem ochrony zdrowia. Wśród prelegentów nie zabrakło autorytetów z dziedziny teologii, medycyny i psychologii. W temat wprowadzili zebranych: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz Metropolita katowicki Arcybiskup dr Adrian Galbas, którzy jednocześnie objęli nad wydarzeniem honorowy patronat.

W pierwszej części, prowadzonej przez panią prof. Grażynę Markiewicz – Łoskot, swoim spojrzeniem lekarza na samarytański kształt zawodów medycznych podzielił się z zebranymi prof. Edward Wylęgała, który jest znany naszej ośrodkowej społeczności, bo był naszym gościem podczas tegorocznych ośrodkowych rekolekcji. Samarytańskiego wglądu w psychikę pacjenta dokonała dr Ida Szwed, zaś samarytańskim kształtem ochrony zdrowia widzianym oczyma teologa, zajął się ks. dr hab. profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Antoni Bartoszek, którego z oczywistych powodów w naszym gronie również nie trzeba nikomu przedstawiać. W drugiej części zatytułowanej Ochrona – Służba duchowości pacjenta prowadzonej przez panią dr Weronikę Juroszek swoimi doświadczeniami kapelana szpitalnego podzielił się ks. dr Marcin Niesporek. Zaraz po nim o duchowej aktywności ludzi chorych i o tym, że ostatecznie pacjent też może być samarytaninem względem innych opowiedział w poruszający sposób ks. dr Wojciech Bartoszek. Jako ostatni w tej części wystąpił lek. med. Grzegorz Tuszyński, który przedstawił jeszcze inne spojrzenie z perspektywy lekarza, który stał się pacjentem. Po wyczerpaniu programowych wystąpień przyszedł czas na dyskusję, której moderatorem został nasz ksiądz Antoni. Wypowiedzi biorących udział w dyskusji były równie ciekawe, a co najważniejsze pozwoliły ugruntować tezę, że pomimo zmian w nazwie dzisiejsza opieka medyczna nadal przepełniona jest pierwiastkiem służby, która zgodnie ze słownikową definicją jest wykonywaniem z miłością i oddaniem swoich obowiązków i uczynków miłosierdzia względem potrzebujących naszej pomocy. Okazało się, że Samarytanami możemy być wszyscy i to w różnych sytuacjach. Najważniejsze, by kierować się miłością bliźniego. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele naszego Ośrodka oraz dyrektor naszej archidiecezjalnej Caritas. Dziękujemy za tę możliwość. Niech Bóg błogosławi organizatorom.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49