Warsztat Terapii Zajęciowej

bg wtz

bg wtz

 
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dzięki terapii zajęciowej i innym formom rehabilitacji rozwijamy u wychowanków:
- umiejętność życia codziennego, 
- zaradność osobistą, 
- sprawność psychofizyczną, 
- umiejętności zawodowe, 
- zainteresowania, 
- aktywność, 
- samodzielność.

Swoim wychowankom zapewniamy opiekę terapeutyczną, medyczną, psychologiczną i socjalną. Organizujemy zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne i kulturalne. 
Stwarzamy im możliwość:
- wyjść do kina, teatru, 
- udziału w plenerach malarsko-fotograficznych, 
- wyjazdów rekreacyjno - rehabilitacyjnych, 
- udziału w treningach i zawodach sportowych,
- działania w zespołach muzyczno-teatralnych,
- integracji społecznej.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49