Dom Pomocy Społecznej

bg dps

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Dom Pomocy Społecznej jest placówką pobytu stałego, wspierającymi osoby niepełnosprawne wymagające całodobowej opieki. Dom nasz jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przebywa w nim aktualnie dziewięćdziesięciu pięciu rezydentów. Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne mieszkańców, gwarantuje wychowankom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność oraz rozwój ich osobowości i samodzielności. Zakres opieki i usług jest ustalany dla każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Placówka jest zorganizowana w oparciu o tzw. system rodzinkowy, w ramach którego funkcjonuje sześć grup: dwie dziewczęce i cztery skupiające chłopców. Każdą grupą opiekują się stałe zespoły opiekuńczo - wychowawcze, które tworzą opiekunowie, wychowawcy oraz personel pomocniczy, na którego pomoc i wsparcie,  we wszystkich czynnościach, w tym również merytorycznych, mogą zawsze liczyć nasi mieszkańcy.  Przebieg  procesu wychowawczego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego kształtują oprócz wymienionych także pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, terapeuci, kapelan Ośrodka. Organizując życie mieszkańców nasza placówka kieruje się zasadami podmiotowości, aktywności i integracji.


     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49